Név: Vargha Fruzsina Sára

Születési dátum: 1979. január 14.

Ímél: fruzsa@gmail.com


Szakmai tapasztalat:

2005-től tudományos segédmunkatársként veszek részt dialektológiai tárgyú NKFP és OTKA finanszírozású kutatásokban, melyeknek célja papíratlaszok informatizálása, a nyelvjárási adatok adatbázisba rendezése, hanganyaggal szinkronizált dialektológiai korpuszok építése, hangos nyelvatlaszok készítése. A kutatás mellett a nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok feldolgozásához szükséges nyelvészeti technológiák tervezésén és fejlesztésén is dolgozom. Több hazai és határon túli egyetem, kutatóhely munkatársával együttműködve aktívan részt veszek a Geolingvisztikai Műhely szervezésében, a műhelyhez kapcsolódó kutatások megtervezésében és koordinálásában. Társszerkesztője vagyok a Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozatnak, amelyben az eredeti hanganyaggal szinkronizáltan adunk közre nyelvjárási lejegyzéseket. Doktori dolgozatomat pszicholingvisztikából írtam, reakcióidő-méréses, lexikai döntéses pszicholinvisztikai kísérletekkel vizsgáltam az első és a második nyelv szavainak elérését a mentális lexikonban.


Munkahely:

2005. január–2007. október: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, tudományos segédmunkatárs

2008. szeptember–2011. április: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, tudományos segédmunkatárs

2012. február–2012. március: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, tudományos munkatárs

2013. szeptember– : ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, tudományos munkatárs


Végzettség:

Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (2003.)

Magyar nyelv és irodalom szakos előadó (2004.)

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2004.)


Tudományos fokozat:

PhD, summa cum laude minősítéssel (2011.)


Tanulmányok:

1993–1998: Kölcsey Ferenc Gimnázium, francia-magyar kéttannyelvű osztály (kétnyelvű érettségi kitűnő eredménnyel)

1998–2003: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Francia nyelv és irodalom szak

1998–2004: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom szak

2004–2007: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet, Pszicholingvisztika


Kutatási ösztöndíjak, projektek:

2009. október–2010. június: Deák Ferenc Ösztöndíj

2013. szeptember– : OTKA PD 108442, Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése

2015. szeptember– : Bolyai János kutatási ösztöndíj; Magyar nyelvjárások magánhangzó-rendszerének eszközfonetikai vizsgálata


Díjak, elismerések:

2013. Gombocz Zoltán-emlékérem


Konferencia-szervezés:

Hangok – helyek. Műhelytalálkozó dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. Budapest, 2009. október 9–10.

Nyelvjáráskutatás a Kárpát-medencében: integrálható adattárak építése és elemzése címmel a szervezők kérésére önálló panel szervezése a VII. Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, 2011. augusztus 27.

Nyelvi változók, nyelvhasználat, térbeliség címmel műhely szervezése a konferencia szervezőinek felkérésére a 17. Élőnyelvi Konferencián. Szeged, 2012. augusztus 31.


Nyelvtudás:

MAGYAR - anyanyelv

francia – felsőfok (felsőfokú "C" típusú állami nyelvvizsga francia-magyar kétnyelvű érettségi alapján)

angol – középfok (középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga)

olasz


Informatikai ismeretek:

Felhasználói szinten:

Irodai alkalmazások Windows és Macintosh operációs rendszereken; fontkészítési gyakorlat.

Programozói szinten:

Strukturált programozási tapasztalat 2003-tól: pszicholingvisztikai (reakcióidő-méréses) célprogram tervezése és fejlesztése, részvétel geolingvisztikai program (Bihalbocs) továbbfejlesztésében, nyelvtörténeti szövegek feldolgozására alkalmas (Olló) szoftver fejlesztése; internetes honlapkészítés (html fejlesztés, html generáló célprogram készítése).


Hobbi:

Népdaléneklés; öt évig tanultam énekelni Bodza Klárától, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában, énekeltem a Tátika és a Naputánjáró énekegyüttesben.