Erről az oldalról (még) nem publikált előadásaim diái, szövege érhetők el, illetve azon konferencia-előadásaim illusztrációi, ahol a megjelent tanulmányban nem volt lehetőség az eredeti, a megértést segítő illusztrációk teljes terjedelemben, eredeti minőségben való publikálására.


Előadások

A zárt ë fonetikai minősége a magyar nyelvjárásokban. 20. Élőnyelvi Konferencia. Budapest, 2018. augusztus 30.

Estimated acoustic parameters from digitised dialect atlases. DH_Budapest_2018. Budapest May 30. 2018.

Linguistic self-hatred and distance from standard Hungarian. Sociolinguistics Symposium 21. Murcia, June 15. 2016.

Román kölcsönszói hatások A moldvai csángó nyelvjárás atlasza nyelvi hasonlósági viszonyaiban. 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3. [Társszerző: Bodó Csanád]

Nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok korrelációs elemzése Vas és Zala megyében. 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3. [Társszerző: Ditrói Eszter]

A MNyA. és a RMNyA. integrált dialektometriai elemzése. 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3. [Társszerző: Kocsis Zsuzsanna]

A magyar nyelvjárások távolsága a köznyelvtől. 18. Élőnyelvi Konferencia, Nyitra, 2014. szeptember 20.

The impact of phonetic narrowness on the dialectometry of Hungarian. Methods in Dialectology XV, Groningen, August 12. 2014.

Számítógépes megoldások a nyelvföldrajzban. Nyitra, 2013. november 14. (Vékás Domokossal)

Az adatok kor és nem szerinti megoszlása A magyar nyelvjárások atlasza ellenőrző gyűjtésében. 17. Élőnyelvi Konferencia. Szeged, 2012. augusztus 31.

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. Egy elkészült és egy készülő magyar nyelvatlasz ─ kutatási tapasztalatok és perspektívák. Tudományos ülés. MTA, Budapest. 2011. november 23. Diaképek | Kézirat

A hangzó adat szerepe a magyar dialektológiában. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 27.

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár nyelvföldrajzi felhasználhatósága. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 26.

The New Oral Corpus and Related Talking Maps of Hungarian Dialects from the 1960s. SIDG Congress, Maribor, September 14. 2009.

Dialektometria és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön. Helynévtörténeti szeminárium, Vasvár, 2009. június 5.

L1 and L2 lexical processes: activation of homograph cognates. 11th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 24. 2009.

Betekintés a számítógépes dialektológiába. (Vékás Domokossal) Kolozsvár, 2009. április 28. PDF | QuickTime film (4,6 MB) (A QuickTime-ban a vetítés egérkattintásra indul, a diák váltásához a jobbra és a balra mutató nyilakat is lehet használni)

Magyar nyelvjárási adattárak vizsgálata interaktív dialektometriai térképekkel. (társszerző Vékás Domokos) Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülésén, 2009. március 24-én.

Nyelvi változók A magyar nyelvjárások atlasza hangfelvételeiben. V. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, 2007. augusztus 22.