OTKA

Dialectometric Analysis of Hungarian Dialects [Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése] című, PD 108442 számú OTKA-kutatásomban a magyar nyelvjárások közti hasonlóság mértékét kutatom, informatizált nyelvatlaszok adatainak elemzésével.

Kutatási terv: PDF

A magyar nyelvjárások atlasza és A romániai magyar nyelvjárások atlasza integrált dialektometriai elemzésének honlapja: http://www.bihalbocs.hu/mnyarmnya/index.html

A kutatás eredményeiből készült monográfia: Vargha Fruzsina Sára 2017. A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatati. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Dialektometriai tárgyú előadások, publikációk

Kocsis Zsuzsanna – Vargha Fruzsina Sára 2016. A MNyA. és a RMNyA. integrált dialektometriai elemzése. In: Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Szombathely; Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját; Nyitrai Kon-stantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, 193–207.

Bodó Csanád – Vargha Fruzsina Sára 2016. Román kölcsönszói hatások A moldvai csángó nyelvjárás atlasza nyelvi hasonlósági viszonyaiban. In: Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Szombathely; Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját; Nyitrai Kon-stantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, 167-178.

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. Magyar Nyelv 112, 2016. 151–162.Diaképek | Tanulmány

Linguistic self-hatred and distance from standard Hungarian. Sociolinguistics Symposium 21. Murcia, June 15. 2016.

Atlaszintegrálás és kvantitatív adatelemzés. In: Bárth János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest, 2015. 242–249.

Lexikai, fonológiai, fonetikai stabilitás (és relevancia) a magyar nyelvjárásokban. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla szerk. Nyelvelmélet és dialektológai 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest–Piliscsaba, 2015. 243–261.

Román kölcsönszói hatások A moldvai csángó nyelvjárás atlasza nyelvi hasonlósági viszonyaiban. 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3. [Társszerző: Bodó Csanád]

Nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok korrelációs elemzése Vas és Zala megyében. 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3. [Társszerző: Ditrói Eszter]

A MNyA. és a RMNyA. integrált dialektometriai elemzése. 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3. [Társszerző: Kocsis Zsuzsanna]

A magyar nyelvjárások távolsága a köznyelvtől. 18. Élőnyelvi Konferencia, Nyitra, 2014. szeptember 20.

The impact of phonetic narrowness on the dialectometry of Hungarian. Methods in Dialectology XV, Groningen, August 12. 2014.

Nyelvatlaszok a szekrényben. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.) „…hogy legyen a víznek lefolyása…”: Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 523–529.

Classifications of Hungarian dialects in Moldavia. In: Lehel Peti – Vilmos Tánczos Eds. Language Use, Attitudes, Strategies: linguistic identity and ethnicity in the Moldavian Csángó villages. Cluj-Napoca, 2012. 51–69. (Co-authors: Csanád Bodó, Domokos Vékás)

A dialektometria alkalmazása és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön In: Hoffmann István – Tóth Valéria szerk. Helynévtörténeti Tanulmányok 5. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 223–233.

Magyar nyelvjárási adattárak vizsgálata interaktív dialektometriai térképekkel. (társszerző Vékás Domokos) Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülésén, 2009. március 24-én.